Hjertesone rundt Ekeberg skole

Av

Å tenke med hjertet på trafikksikkerhet, det er nå i fokus på Ekeberg skole.