Bommene langs Ekebergbanen skal skiftes ut - arbeidet starter nå

Denne uken starter arbeidet med å bytte ut bomanleggene langs Ekebergbanen. Nå skal det bli raskere og tryggere å krysse skinnegangen.