Gå til sidens hovedinnhold

KFUM får bygge arena, så er det stopp

Artikkelen er over 4 år gammel

Byrådet har lagt frem forslag til områdeplan for Ekebergsletta. KFUM blir de siste som får bygge på sletta hvis byrådet får det som de vil.

EKEBERG: Det er to fornøyde byråder som har kommet til Ekebergsletta med ferske nyheter om at byrådet har kommet i havn med sitt forslag til områdeprogram for Ekeberg natur og idrettspark.

- Nå er vi første og fremst veldig glade for at vi har klart å lande dette, at vi har klart å få til et forslag til en helhetlig plan for Ekebergsletta, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Hun understreker at de med dette forslaget ønsker en forutsigbarhet for området og for menneskene som bryr seg om sletta.

- Det har jo vært masse engasjement, mange ulike interesser. Med denne løsningen mener vi at vi har klart å finne en balanse mellom de ulike interessene, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap) og legger til:

- Vi er rett og slett litt stolte.

LES OGSÅ: Hundrevis marsjerte for vern av Ekebergsletta

Vil tillate KFUM Arena

Forslaget går i korthet ut på at Byrådet vil gi området på 5,66 km2 (1400 dekar) strengt vern i kommuneplanen og foreslår i tillegg at staten skal verne området etter lov om kulturminnevern.

Men KFUM får lov til å bygge sin familiearena. Det vil bli gitt maks tillatelse for BYA på 5000m2 og byggehøyden får ikke være høyere enn 7,5 meter over banedekket.

Anlegget skal inneholde en barnehage og kan inneholde badeanlegg, treningssenter og annen aktivitet knyttet til kultur og idrettsformål. Mot nord tillates en tribune samt en driftsstasjon for Bymiljøetaten. Driftsstasjonen flyttes dermed fra andre siden av sletta der den ligger i dag. Langs Ekebergveien tillates en lav tribune og et mediebygg.

For å kompenere for utbyggingen av KFUM sitt anlegg, vil det legges begrensninger på hvor mye det kan bygges ut i området Ekeberghallen. Her har BSK planer for å fornye sine lokaler. Byrådet legger opp til at det her kan bygges ut med maksimalt 500 m2.

I tillegg vil byrådet tillate en viss modernisering ved Ekeberg camping og Ekeberg hovedgård, så lenge det er campingdrift her.

LES OGSÅ: Silje Nergaard i bresjen for Ekebergmarsj

Kan bli siste utbygging på sletta

Men så er det slutt, byrådet ønsker ikke mer utbygging på Ekebergsletta. Får byrådet som de vil, blir KFUM Arena og BSK sine planer for Ekeberghallen det siste som skal bygges på sletta.

- Det vil si at 97,5 prosent av sletta vil bli vernet etter Kulturminneloven, understreker Rina Mariann Hansen.

- Vi ønsker å sikre sletta med et kommunalt vern, og vi vil også kontakte staten og be om å få til et statlig vern av sletta, slik de har fått på Bygdøy, sier Marcussen og legger til:

- Mange har jo vært bekymret for at sletta skal bygges ned bit for bit, det skal ikke skje. Vi vil at sletta skal vernes mot flere inngrep samtidig som vi skal ta vare på den aktiviteten som er der i dag.

I forslag til områdeprogram legges det også opp til en rundløype rundt sletta.

- Vi vil jo at området skal bli brukt, vi ønsker at enda flere skal komme hit å ha glede av Ekebergsletta, sier Rina Marian Hansen.

LES OGSÅ: Ekebergsletta engasjerer flest

Vil redusere biltrafikk

Byrådet ønsker å begrense parkeringen til to områder, ved Ekeberghallen og ved Ekeberg Camping, for så å kvitte seg med de mindre parkeringsplassene i området. Det medfører en reduksjon av parkeringsplasser på cirka 20 prosent.

Det skal også tilrettelegges for sykkelparkering og god atkomst med kollektivtrafikk.

Støttes av Høyre og Ap lokalt

Både Nordstrand Høyre og Nordstrand Arbeiderparti er fornøyd med byrådets forslag.

- Det å skjerme slettearelene er i tråd med Nordstrand Høyre sitt lokalprogram og også bydelsutvalgets sine innspill, sier leder av bydelsutvalget på Nordstrand, Arve Edvardsen (H).

Han tar til etteretning at byrådet gir grønt lys for KFUM, men understreker at dette er et områdeprogram og ikke en detaljregulering.

- Jeg vil ikke forskuttere hva bydelsutvalget mener når vi skal uttale oss om detaljreguleringen, sier Edvardsen.

Bydelsutvalgslederen er usikker på hva områdeprogrammet får å si for BSK sine planer for Ekeberghallen.

- Jeg mener vi må ha en likebehandling av BSK og KFUM, men jeg er usikker på hvordan denne planen vil påvirke BSK, sier han.

Leder for Nordstrand Arbeiderparti, Asbjørg J. Lyngtveit, sier at styret i Nordstrand Ap gikk inn for en slik løsning som byrådet har lagt frem allerede i vinter/vår.

- Her har Rådhuset fulgt vår linje. Ja tll både breddeidrett og vern av Ekebergsletta! sier Lyngtveit.

LES OGSÅ: KFUM vil ikke flytte fra Ekebergsletta

- Ingenting er avgjort

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fra Nordstrand er derimot ikke like imponert over byrådets forslag:

- Jeg er helt uenig med byrådet som åpner for KFUM arena. Jeg skjønner ikke at det er god sosialdemokratisk politikk å gi bort fellesskapets verdier til privat eiendomsutvikling. Jeg skjønner heller ikke at det er en god grønn politikk å legge Oslos neste stadion til et friluftsområde med dårlig kollektivdekning, sier Moxnes som synes det er trist at den grønne skogen bak KFUM-anlegget må vike for en ny arena.

- Det er en dårlig deal for alle de som er glad i sletta, sier han og viser til at Norges største innbyggerinitiativ med 5000 underskrifter viser at folk ønsker vern av sletta.

- Jeg mener det blir helt feil rekkefølge å først si ja til en stor stadion og så frede. Hvorfor tillate et svært inngrep når vi kan frede hele sletta? sier Moxnes som understreker at ingenting er avgjort ennå.

- Det er flere eksempler på at de borgelige partiene og Rødt har gått sammen for å sikre flertall før, så nå er det opp til innbyggerne å øve press på de andre partiene. Ingenting er avgjort før det er avgjort i bystyret, sier Rødt-lederen.

Lokal MDG-misnøye

Også MDG Nordstrand er skuffet over forslaget:

- Vi er jo misfornøyde, vi har ikke gått til valg på dette, sier Einy Langmoen i Nordstrand MDG som har gått i bresjen mot KFUM-planene og for varig vern av Ekebergsletta. Samtidig er hun glad for det vernet de har fått til i byrådets forslag:

- Hanna Marcussen har gjort det hun kan, og jeg tror ikke vi hadde fått til dette uten MDG i byrådet. Også det lokale engasjementet har vært avgjørende for at byrådet nå går inn for å verne det meste av sletta.

Langmoen, som også sitter i Nordstrand bydelsutvalg, er tydelig på at de ikke vil gi seg før saken er avgjort i bystyret.

- Vi vil fortsette med å jobbe mot enkeltpolitikere i bystyret for å påvirke dem, sier Langmoen.

Les flere debattinnlegg om Ekebergsletta og KFUM Arena på noblad.no/debatt

- Ett steg videre

Thor-Erik Stenberg, daglig leder i KFUM, sier de naturlig nok er veldig fornøyd med byrådets forslag.

- Dette er ett steg videre i en lang prosess, vi spretter ikke sjampanjen ennå. Vi har jobbet med dette siden 2008, og det vil fortsatt gå lang tid før vi når målet. Men vi er fornøyd med byrådets forslag til vedtak. Og så vil vi gi litt ros til politikerne for å ha funnet, synes vi, en veldig god løsning for området, sier Stenberg som kan fortelle at de har mottatt mange hyggelige meldinger idag.

- Dette er et løft for aktiviteten vår, for barn og unge, for hele familien. Og ikke bare for KFUM-ere, for alle som vil komme hit, sier Stenberg.

Styreleder i BSK, Øystein Sundelin, forteller at de også er svært fornøyd med byrådets forslag.

- De har flyttet den barnehagen som var tegnet vest for Ekeberghallen og flyttet den til KFUM sitt anlegg, men BSK sitt prosjekt kan fortsatt realiseres slik vi tolker forslaget, sier Sundelin.

 Sundelin legger til at de også er strålende fornøyd med at byrådet går inn for å verne sletteområdene.

- Nå vil vi gå i dialog med bystyret for å få realisert BSK, KFUM og Oslo Idrettskrets sine prosjekter, sier Sundelin.