RYEN/EKEBERG/GAMLEBYEN: Rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene foregår hovedsaklig på natten for at trafikken skal bli minst mulig påvirket. Unntaket er enkelte helger og sommermånedene i 2018, hvor tunnelene stenges hele døgnet i én retning om gangen.

Stengte et løp i Svartdalstunnelen

Lørdag 30. juni klokken 20.30 blir vestgående løp i Svartdalstunnelen (fra Ryen inn mot sentrum) døgnstengt for seks uker fremover. Kommer du sydfra er det skiltet omkjøring mot sentrum via Ring 3 og Helsfyr.

Stenger et løp i Ekebergtunnelen

Fra fredag 6. juli klokken 21.30 stenges også Ekebergtunnelen i ett løp, i retning sentrum. Her blir det toveis trafikk i østgående løp og redusert kapasitet i begge retninger.  Avkjøringen fra E6 Ekebergtunnelen til Sørenga og fra E6 Lodalen retning Carl Berners plass/Lodalen/ Kværnerbyen stenges i samme tidsrom.

Opphever døgnstenging 12. august

Oppgraderingsarbeidene i de sommerstengte tunnelene skal være ferdig til 12. august klokken 06.

- Vi ber trafikantene om å følge skiltet omkjøring via hovedvegnettet. Det enkleste vil for de fleste være å bli lengst mulig på hovedvegene, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Både Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen utgjør deler av Operatunnel-systemet i Oslo. Statens vegvesen opplyser at resten av Operatunnelen er åpen for trafikk som normalt, men at det forventes mer kø også på veiene rundt de stengte tunnelene.

LES OGSÅ: Sommerarbeid på Østfoldbanen

Dag og natt

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det jobbes i tunnelene som oppgraderes hele natten, og i sommermånedene også på dagtid.

- Alle arbeider av støyende art, som pigging og sprengning skal nå være avsluttet. Det er derfor ikke forventet at beboere over tunnelene vil merke arbeidene som pågår, skriver Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

Mesteparten av arbeidene som gjøres i Ekeberg- og Svartdalstunnelene er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann. Det innebærer ifølge Statens vegvesen:

 • Ny brannbeskyttelse inne i tunnel
 • Utbedring av rømningsveger
 • Utskiftning av elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem og elektronisk overvåkning
 • Nytt teknisk bygg ved Sørenga og utvidelse og oppgradering av eksisterende teknisk bygg
 • Utvidelse av sedimenteringsbasseng (renseløsning for vaskevann i tunnel)
 • Utbedring av vegoverbygning/asfalt

Alt ferdig til sommeren 2019

Oppgraderingsarbeidene i Ekeberg- og Svartdalstunnelen startet sommeren 2017, skal ta to år og ferdigstilles sommeren 2019.

Fakta:

Stengningen i detalj:

 • Fra lørdag 30.juni kl. 20.30 til søndag 12 august kl. 06.00 stenges Operatunnelen, del Svartdal i vestgående løp (retning inn mot sentrum). Kommer du sydfra er det skiltet omkjøring mot sentrum via Ring 3, og Helsfyr.
 • Fra fredag 6.juli kl. 21.30 til mandag 30.juli kl. 06.00 stenges Operatunnelen, del Ekeberg i vestgående løp (retning inn mot sentrum). Her blir det toveis trafikk i østgående løp og redusert kapasitet i begge retninger.
 • Avkjøringa fra E6 Ekebergtunnelen til Sørenga er stengt fra 6.juli kl. 21.30 til 12.august kl.06.00.
 • Avkjøringa fra E6 Lodalen retning C.Berners plass/ Lodalen/ Kværnerbyen er stengt fra 6.juli til 30. juli kl.06.00.

Kilde: Statens vegvesen