Slik så stikkontakten ut etter at elbilen hadde stått til lading

– Det er som regel feil bruk, overbelastning eller skader på utstyret som fører til brann.