Karen (103) ble født under første verdenskrig og er en av Oslos nesten 200 innbyggere som har rundet 100 år

Oslo er den kommunen med flest hundreåringer. Ifølge ferske tall er det nå 193 personer over 100 år i hovedstaden, 31 av disse er 105 år eller eldre.