Så mange ønsker sykehjemsplass i Bydel Nordstrand: – I det øverste sjiktet i Oslo

Mange vil bo på sykehjem på Nordstrand. Her kan du se ferske tall.