Elsyklene har inntatt Oslomarka: – Det er plass til alle i marka, hvis vi tar hensyn til hverandre, sier Per Rønning

I mars i år ble markaloven endret slik at elsykler tillates i hele Oslomarka, både på sti og vei. Det er ulike meninger om dette er en god idé.