Fylkesmannen vil ha enda en ny runde om eterfabrikken

Av

Det reviderte planforslaget for eterfabrikken har færre boliger og større buffersone mot miljøparken. Fylkesmannen er positiv til endringene, men vil ha enda større buffersone og lavere blokker.