Har flyttet fra eterfabrikken

Av

Den gamle eterfabrikken står nå tom, og utbyggingsforslaget er under bearbeiding.