Vil bygge tunnel under Beveråsen

ÅSLAND: Beredskapsplass for Follobanen kommer på andre siden av E6 i forhold til anleggsområdet, ved innkjøringen til snødeponiet. Foto: Jernbaneverket

ÅSLAND: Beredskapsplass for Follobanen kommer på andre siden av E6 i forhold til anleggsområdet, ved innkjøringen til snødeponiet. Foto: Jernbaneverket

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Reguleringsplan for beredskapsplass og atkomsttunnel for Follobanen er ute på høring.

DEL

ÅSLAND: Beredskapsplassen er planlagt ved snødeponiet nær E6 ved Åsland.

I gjeldende reguleringsplan for Follobanen er beredskapsplassen tegnet inn øst for E6. Det nye planforslaget som nå er ute på høring innebærer at beredskapsplassen flyttes til vestsiden av E6 ved innkjøringen til snødeponiet ved Åsland.

Etableringen av beredskapsplassen ikke skal komme i konflikt med bruken av snødeponiet.

LES OGSÅ: Gigantiske boremaskiner klargjøres

Gjersrud-Stensrud

I dagens reguleringsplan er beredskapsplassen plassert midt i den tiltenkte Gjersrud-Stensrud-utbyggingen. Ved å flytte beredskapsplassen til vestsiden av E6 skal kommunen få større mulighet for byutvikling av området.

Den nye plasseringen er også lettere tilgjengelig for nødetatene. Forslaget skal ikke være i konflikt med de to alternative traseene for metro som ligger i områdereguleringen for Gjersrud Stensrud.

LES OGSÅ: Tunnelsprenging på Åsland ferdig før planen

Ny tunnel

Planforslaget legger opp til en adkomsttunnel mellom beredskapsplassen og de eksisterende adkomsttunnelene som er bygget i forbindelse med Follobanen.

Tunnelen som skal bygges ligger 60 meter under et delvis bebygget område (Beveråsen).

Høringsfristen til planforslaget er 25. august.

Reguleringsplanen skal etter planen vedtas i løpet av høsten 2016.

Les flere saker om Follobanen her

Artikkeltags