EKEBERG: Det jobbes for fullt på Follobanen. Mye av arbeidene foregår under jorda. Totalt jobbes det med seks tunneler samtidig, og nå er de to tunnelene som går under Ekeberg kommet halvveis.

Les flere saker om Follobanen her

I nordgående retning mot Oslo S krysser den inngående Østfoldbanen under Ekeberg- tunnelen om kort tid, og Follobanens to løp passerer samme strekning i løpet av oktober.

I alt er det sprengt ut 2625 meter med fjell mellom Oslo S og Ekeberg siden oppstarten i fjor.

For å skåne beboere i området vil arbeidene i tiden fremover gå med drill og split.

LES OGSÅ: Borrer seg gjennom Ekebergåsen

I sydgående retning mot Ski er tunnelen nesten kommet til Jomfrubråten.

Acciona Ghella har, fra anleggsområdet på Åsland, startet arbeidet med boring av 18,5 km av den totalt 20 km lange tunnelen. Den første tunnelboremaskinen ble startet opp 5. september 2016 og alle fire skal være i gang før nyttår.

LES OGSÅ: Gigantmaskiner er døpt og har startet boringen fra Åsland