Ser alvorlig på forurensningen av Gjersrudtjern

GJERSRUDTJERN: Ligger mellom E6 og Klemetsrud kirke. Tjernet har tilsig fra Stensrudjern via Stensrudbekken, og avløp gjennom Gjersrudbekken til Ljanselva ved Hauketo.LUFTFOTO: 1881

GJERSRUDTJERN: Ligger mellom E6 og Klemetsrud kirke. Tjernet har tilsig fra Stensrudjern via Stensrudbekken, og avløp gjennom Gjersrudbekken til Ljanselva ved Hauketo.LUFTFOTO: 1881

Artikkelen er over 4 år gammel

Jernbaneverket er nå i gang med flere tiltak for å hindre en kraftig forurensning av Gjersrudtjern.

DEL

KLEMETSRUD: Årsaken til forurensningen er avrenning fra Follobanens anleggsområde på Åsland som ligger like sør for Gjersrudtjern. Store mengder sprengstein er deponert på området, og det er herfra nitrogenforbindelsene vaskes ut.

Det var Oslo kommune som oppdaget at noe var galt da de sjekket Gjersrudtjernet for lekkasjer fra avløpsnettet, skriver NRK Østlandsendingen.

Prøver fra tjernet viser høy pH og mye nitrogen som kan føre til at det utvikles ammoniakk og giftproduserende blågrønnalger, skriver NRK Østlandsendingen.

Ser alvorlig på dette

– Dette er svært alvorlig. Follobanen skulle ikke forringe vannkvaliteten, men nå ser vi at de har brutt med tillatelsen de har fått, sier fylkesmiljøvernsjef Anne Mari Vikla til NRK Østlandsendingen.

Jernbaneverket, som er ansvarlig for området, beklager skadene. I september fikk de beskjed av Fylkesmannen om å rydde opp.

– De siste prøvene viser at nitrogenverdiene er på vei ned. Siden september har vi vasket nye steinmasser og vi har dekket til mye av de gamle massene slik at minst mulig nitrogen vaskes ut, sier Anne Kathrine Kalager, leder av Jernbaneverkets Follobaneprosjekt til NRK Østlandsendingen.

LES FLERE SAKER OM FOLLOBANEN HER

Peker i riktig retning

– Vi har også vurdert både infiltrasjon og bruk av biologiske filtre, men dette har vi ikke ledig plass til. Vi er nå nesten ferdige med å sprenge og skal bore selve hovedtunnelene. Da slipper vi mer av dette problemet, fortsetter hun.

– Vi håper situasjonen blir bedre til våren. Pilen peker i riktig retning, sier fylkesmiljøsjefen til Østlandsendingen.

Artikkeltags