Nå skal denne Karlsrud-tomten bli friområde

På hjørnet ved Østerliveien og Østerli Terrasse ligger et grøntareale regulert for boliger og vei. Nå kan det bli friareale.