Eldre har hjertet i halsen når de bruker Sørlistien: - Håper vi slipper sklie her neste vinter!

Av

Den midterste delen av Sørlistien er en utfordring for mange eldre, men før neste vinter er det forhåpentligvis en tryggere løsning på plass.