Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens Hauketo er på høring

Artikkelen er over 2 år gammel

I disse dager legges rammene for fremtidens Hauketo. Du er invitert til å gi innspill om hva som er viktig for områdets utvikling.

HAUKETO: Plan- og bygningsetaten (PBE) har startet arbeidet med å lage et planprogram for Hauketo. Med i arbeidet er også en veiledende plan for offentlige rom og veiledende plan for kabler og ledninger.

Planprogrammet skal legge til rette for en helhetlig, bymessig utvikling av Hauketo med et godt knutepunkt gjennom høyere tetthet og arkitektonisk kvalitet, heter det i kunngjøringen. Planprogrammet skal vise forslag til fremtidig utvikling av området, blant annet offentlige rom, arealbruk og tomteutnyttelse.

Et planprogram gir føringer for hvordan senere planer kan formes. Veiledende plan for offentlige rom kan vise hvordan gater, plasser og offentlige områder skal bli i fremtiden, mens planen for kabler og ledninger ser på den tekniske infrastrukturen som er under bakken.

Planområdet

Avgrensningen av planområdet omfatter det arealet som er vist i Kommuneplanen 2015 som utviklingsområde på Hauketo.

I tillegg er dette tatt med; areal for mulig åpning av Ljanselva, trasé for forlengelse av trikk til Hauketo og mulig fortetting mellom Ekebergveien og Ljabruveien, utvidet område rundt mulig kryssløsning med dagens bro over elva, mulig kollektivfelt langs Ljabruveien inn mot Hauketo, og tunnelinnslag og ny trasé for eventuell Ljabrudiagonal inkludert nabotomter på hver side av regulert tunnelinnslag for å utforske et tettere knutepunkt.

Se kart som viser avgrensingen.

 

LES OGSÅ: Nå starter områdeløftene i Søndre Nordstrand

Trenger lokalkunnskap

I en pressemelding sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen:

– Nå er planleggingen av Hauketo i gang. Rammene legges nå, og derfor er det viktig at vi når ut og får innspill fra de som bor her om hva som er viktig for dem.

I pressemeldingen står det videre at målet er at Hauketo skal bli et helhetlig byområde og et godt knutepunkt, gjennom å samkjøre kollektivløsningene, bystrukturen, plasser og parker og høyere fortetting med arkitektonisk kvalitet.

– Det vi trenger nå er nærmiljøets kunnskap. Hva er det folk vil ta vare på med Hauketo, og hva kan forbedres? Plan- og bygningsetaten trenger innspillene for å lage en god plan, sier Marcussen.

Barnetråkk

Det har allerede blitt gjennomført et informasjonsmøte om planene.

– Vi har også gjennomført et barnetråkk med alle 5. og 6. klassene på Prinsdal skole, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Barnetråkk er et digitalt medvirkningsverktøy som lar barn fortelle planleggere, politikere og skolen om hvordan de bruker nærmiljøet sitt og hva de skulle ønske var annerledes.

– Resultatene fra Prinsdal skole viser i hovedtrekk at mange av barna stort sett er fornøyde, men de sier også at skoleveiene føles utrygge med manglende fortau og mye biltrafikk. Flere savner også flere og bedre leke- og møteplasser der det er fint å være for barn i alle aldersgrupper, forteller Wasstøl.

Les flere saker om fortetting og om Bydel Søndre Nordstrand på noblad.no

Si din mening

Du kan nå sende inn innspill til arbeidet, fristen for innspill er 29. oktober.

Forslag til planprogram forventes lagt ut til offentlig ettersyn våren 2020. Etter offentlig ettersyn vil planene bearbeides og oversendes byrådet for politisk behandling våren 2021.