Over 50 ungdommer var innom Nordstrand helsestasjonen for ungdom i løpet av fem timer

– Ungdom har det vanskeligere nå enn før, sier helsesykepleier Line Skaarud ved Nordstrand helsestasjon for ungdom. Til tross for flere ansatte og lengre åpningstider, er pågangen av unge som trenger hjelp økende.