HOLMLIA: Før jul kom Obos og Plan- og bygningsetaten (PBE) til enighet om et planforslag for nye Holmlia Senter.

- Det har vært en veldig konstruktiv dialog med PBE, og vi er kommet til en løsning. Neste skritt blir en politisk behandling, sier Jonny Solbakken, prosjektleder i Obos Forretningsbygg.

LES OGSÅ:

Folket vil ha et helt nytt senter

Vil bygge kjøpesenter i to etasjer

Slik er planene

Obos vil bygge et nytt senter på Holmlia som delvis skal kobles sammen med det gamle.

Det nye senteret kommer der parkeringshuset og Meny-butikken er i dag, disse to byggene skal rives. Ingen andre bygg rives.

Det nye senteret skal gå over to etasjer og blir cirka 8000 kvadratmeter stort. Dette kommer i tillegg til det eksisterende senteret på cirka 2000 kvadratmeter.

Det blir innkjøring til det nye parkeringsanlegget både fra Asperudveien og Holmliaveien.

Det nye senteret skal etter planen kobles sammen med to av de eksisterendebygningskroppene.

I reguleringsforslaget gis det rom for å legge tak over 1. etasjene i dagens senter slik at uteområdene blir overbygget. Det er imidlertid ikke avklart om Obos vil velge denne løsningen.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: Sjekk hva som åpner på Manglerud!

Vil unngå lekkasje

Solbakken forklarer at senteret i dag bærer preg av stor handelslekkasje. Med et nytt og moderne senter på Holmlia med varierte og gode tilbud håper Obos at flere velger å legge handelen lokalt. Målet er at det nye senteret blir en hyggelig møteplass.

(Saken fortsetter under bildet)

 

- For å få gode og velfungerende aktører til å etablere seg på Holmlia kreves en viss størrelse på senteret og en god infrastruktur. Det tror vi at vi skal få til. Holmlia er et flott sted, det er masse ressurser her, det ligger i nærheten av et kollektivknutepunkt og er omringet av flott natur. Det er ingen tvil om at Holmlia er "up and coming", sier han.

LES OGSÅ: Nye Holmlia senter på høring

Ønsker bydelen med

I planen som PBE og Obos ble enige om før jul er det tegnet inn et treetasjers kontorbygg på taket av det nye senteret, langs Holmliaveien.

I opprinnelige tegninger er kontorbygget cirka 3000 kvm stort. Nå har imidlertid en ny tegning med et kontorbygg på nesten 6000 kvm blitt sendt inn til PBE.

(Saken fortsetter under bildet)

 

- Vi ble oppmerksomme på at Bydel Søndre Nordstrand har planer om å relokalisere. Vi ville derfor se på muligheten for å utvide kontorbygget for å møte bydelens behov, sier Solbakken som understreker at han ikke vet hva bydelen har bestemt seg for.

- Men vi ønsker bydelen velkommer til senteret, det vil styrke Holmlia som samlingspunkt. Ikke minst vil det tilføre mange nye lokale arbeidsplasser, sier Solbakken.

LES OGSÅ: Nytt senter på Oppsal skyter i været

Vil i dialog med Obos

Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand bydel, Hans Reidar Ness, forteller at de har vurdert flere tilbud som har kommet inn. Utifra en rekke kriterier anbefalte Ness at de skulle gå videre med Obos og nye Holmlia senter som blant annet har en sentral beliggenhet. Dette forslaget har også fått politisk støtte i bydelen, saken ble behandlet av arbeidsutvalget (AU) i forrige uke.

- Jeg må understreke at det er tidlig i prosessen, sier Ness og legger til:

- Men vi vil gå i dialog med Obos for å se om vi kan finne en løsning på å samlokalisere bydelen på Holmlia senter.

LES OGSÅ: Endelig åpnet det nye senteret på Sæter

Biblioteket

Også Holmlia bibliotek er i fokus på det nye senteret.

- Biblioteket er viktig for Holmlia, men de har ikke gode nok lokaler i dag. Ett alternativ er at de får nye lokaler i kontorbygget, et annet alternativ er at de får oppgraderte og utvidede lokaler der de er, sier Solbakken.

Bydelsdirektør Hans Reidar Ness forteller at de gjerne går i dialog med Deichmann hvis det ender med at bydelen får kontorlokalet på det nye senteret.

Les flere saker fra Holmlia på noblad.no/holmlia

Fremdriften

Nå ønsker prosjektlederen å få et planforslag til Rådhuset så fort som mulig. Om bydelen ønsker lokaler på nye Holmlia Senter så må planforslaget justeres noe og kanskje må forslaget ut på en begrenset høring.

- Vi ønsker uansett å sende inn forslaget før påske hvis mulig, sier han. Drømmen er å sette spaden i jorda til neste år.

- Målet er å starte rivingen på nyåret 2018. Vi er ivrige etter å komme i gang og det vet vi mange andre også er. Så nå håper vi bare at den politiske prosessen går så raskt som mulig, sier Jonny Solbakken og legger til:

- Dette fortjener Holmlia: et nytt samlingsted, nye møteplasser, nye arbeidsplasser. Vi tror det blir veldig bra og det er mange som ønsker at vi skal få til et godt senter her.