Klassiske villaer og forhager ønskes bevart i Ekebergveien på Holtet

Plan- og bygningsetaten vil bevare det som er igjen av en rekke gamle villaer med forhager langs Ekebergveien på Holtet.