Holtets fremtid på høring

Planforslaget for utviklingen av Holtet stasjonsområde er nå på høring. Forslaget inkluderer to store nybygg, stenging av en vei og utvidelse av Marienlunden.