Ønsker å lyse opp Hvervenbukta

Av

Flere har etterlyst bedre belysning og tiltak for å gjøre Hvervenbukta mer tilgjengelig etter mørkets frembrudd.