30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord tilgjengelig

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

NTB: Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel.

I Finnmark er 90 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens det i Oslo er 30 prosent.

En stor del av forklaringen er at Oslo har et strandsoneareal på 4.164 dekar, mens det i Finnmark er på hele 502.342 dekar.

Når det langs kysten er store variasjoner i presset på strandsonen med tanke på bygging av boliger, hytter, veier og næringsområder blir forskjellene i tilgjengelig strandsone også store, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Artikkeltags