Ingen perrong i retning fra sentrum i sikte på Jomfrubråten - slipper ikke unna krav om kulvert

Krav om planfri krysning av sporet på Jomfrubråten står. Og dermed er det foreløpig uklart om og når det blir perrong i retning fra sentrum.