Jomfrubråten holdeplass har vært ute av drift i flere år. Nå skal stasjonen bygges opp igjen – men bare i én retning

Sporveien har fått tillatelse til å anlegge holdeplass i retning sentrum på Jomfrubråten. Men det er delte meninger om dette er en god idé eller ikke.