Jubel for Jomfrubråten

JUBLER: Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, lokalbeboer Berit Larsen, eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen samt lokalpolitikerne Einy Langmoen og Asbjørg Lyngtveit. Alle foto: Kristin Trosvik

JUBLER: Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, lokalbeboer Berit Larsen, eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen samt lokalpolitikerne Einy Langmoen og Asbjørg Lyngtveit. Alle foto: Kristin Trosvik

Artikkelen er over 3 år gammel

Byrådet vil gjenåpne Jomfrubråten stasjon så fort som mulig. Og det er satt av 22 millioner kroner til arbeidet.

DEL

JOMFRUBRÅTEN: Byrådet legger nå frem sitt forslag for holdeplasstruktur i Oslo. Og det er her den lenge nedleggingstruede Jomfrubråten stasjon kommer inn i bildet.

I forbindelse med arbeider på Ekebergbanen har Jomfrubråten vært stengt siden januar. Mange fryktet at den aldri ville bli åpnet igjen.

- Vi vil gjenåpne Jomfrubråten, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Med det skal holdeplassen også åpnes mot Kongsveien igjen så den gamle stien som går her kan tas i bruk.

Det er den beste gaven Berit Larsen (82), som bor på Jomfrubråten, kunne fått

- Jeg inviterer til pølsefest her når stasjonen gjenåpnes, jubler Larsen.

LES OGSÅ: Fortgang på gangveien

Til bystyret

Jomfrubråten stasjon skal bli universelt utformet og det er satt av 22 millioner kroner av belønningsmidlene til arbeidet.

Det har vært et stort lokalt engasjement for holdeplassen. Et opprop mot nedleggelse fikk nesten 600 underskrifter.

Argumenter for å legge ned Jomfrubråten har, i tillegg til den økonomiske biten, vært at trikken vil spare tid.

- Når vi nå reduserer biltrafikken så er ikke tidsaspektet lenger så viktig, sier samferdselsbyråden.

- Det gjør at vi kan fokusere mer på å legge til rette for de med lav mobilitet.

Forslaget skal til behandling i bystyret, trolig i løpet av våren.

(Saken fortsetter under bildet)

JOMFRUBRÅTEN: Byrådet vil gjenåpne stasjonen så fort som mulig.

JOMFRUBRÅTEN: Byrådet vil gjenåpne stasjonen så fort som mulig.

LES OGSÅ: Uvisst om gangveien på Jomfrubråten blir brøytet

- Betyr alt

Jomfrubråten er en av de eldste holdeplassene på Ekebergbanen og at nyheten om at stasjonen skal gjenåpnes vil bli tatt imot med glede, kan Berit Larsen skrive under på. Hun flyttet til området i 1955.

Det er laget en gangsti fra Jomfrubråten til Sportsplassen som for de med friske bein tar noen minutter å gå på godt føre. Men stien er kupert og ikke like enkel å forsere med rullator, krykker eller rullestol. Det har også vært en diskusjon om hvem som skal stå for vedlikehold av stien.

- Der prøvde jeg å gå en gang i vinter og falt nesten, så der går jeg ikke igjen, sier Larsen.

Det samme gjelder de andre eldre i området, forteller hun.

- Jeg bruker trikken blant annet for å komme på trening. Det betyr alt at vi får stasjonen vår tilbake, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

GANGSTIEN: Denne stien fra Jomfrubråten til Sportsplassen tar 4-5 minutter å gå, men ikke alle tør å bruke den.

GANGSTIEN: Denne stien fra Jomfrubråten til Sportsplassen tar 4-5 minutter å gå, men ikke alle tør å bruke den.

LES OGSÅ: - Ikke ta fra oss holdeplassen!

Sterk lokalt engasjement

I byrådets forslag til holdeplasstruktur legges det opp til en restriktiv linje i forhold til holdeplassnedleggelse.

- Skal Oslo være en aldersvennlig by, så må vi legge til rette for det, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen.

- Vi skal forhåpentligvis alle bli gamle, og vi ønsker at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Da kan vi ikke bare ta hensyn til de aller sprekeste, vi må ikke gjøre folk mer hjelpetrengende enn de er. Oslo skal være en by å bli gammel i, sier eldrebyråden.

Hun er på Jomfrubråten stasjon sammen med samferdselsbyråden og Frode Kyvåg, byrådssekretær for idrett, kultur og frivillighet.

- Det er mye eldre mennesker i området, men det er også mange andre som bruker stasjonen. Til sletta, EKT, minigolfen. Det er hovedholdeplassen til Norway Cup - uten tvil, sier Kyvåg.

Han legger til at nærmiljøets engasjement for å beholde Jomfrubråten holdeplass har vært sterkt.

- Lokalt engasjement har absolutt vært viktig i denne saken, sier Kyvåg.

LES OGSÅ: Har fått trikken "inn på soverommet"

Et samlet bydelsutvalg

Også lokalpolitikerne Asbjørg Lyngtveit (Ap) og Einy Langmoen (MDG) jubler over byrådets beslutning om å gjenåpne holdeplassen.

Det har vært et samlet Nordstrand bydelsutvalg som har gått imot nedleggelse.

- Alle lokalpolitikerne har stått samlet om dette, sier Lyngtveit og legger til at politikerne på Rådhuset har vært lydhøre.

Rødt-leder og bystyrepolitiker Bjørnar Moxnes er fra Nordstrand og er en av dem som er lettet over byrådets beslutning.

- Vi har jobbet hardt for å få tilbake Jomfrubråten stasjon. Det var helt meningsløst å legge den ned, og det er bra at byrådet nå har landet riktig, sier Moxnes.

LES OGSÅ: Sportsplassen gjenåpnet, Jomfrubråten i uvisse

- Tar saken til etterretning

- Vi er fornøyd med at byrådet i hovedsak slutter seg til prinsippene og prosessene for holdeplasstruktur for buss og trikk i Oslo, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Han legger til at Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet.

- Når det gjelder Jomfrubråten la Ruters faglige anbefaling til grunn at denne holdeplassen skulle legges ned, men vi tar beslutningen i byrådssaken til etterretning, sier Dahl Johansen.

Les flere saker om trikken på noblad.no

Artikkeltags