Ingen kirkestrid i Søndre Aker prosti

Av

Det går nå mot tiden da det skal fattes vedtak om hvilke kirker i Oslo som ikke lenger skal være i ordinær drift. Klemetsrud og Bjørndal ble allerede i sommer tatt ut av listen for gudstjenester.