Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen gir tilskudd til CO2-fangst på Klemetsrud

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter en periode med usikkerhet rundt Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud, gir regjeringen nå tilskudd til forprosjektering.

KLEMETSRUD: I en pressemelding fra regjeringen fredag 10. august beskrives prosjektet på avfallsanlegget som betydelig styrket siden forrige vurdering.

Regjeringen viser til at selskapet Fortum Oslo Varme har lyktes med å redusere kostnadsestimatene og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner.

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

To prosjekter

– Jeg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbedret og at vi nå tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekter. Et rimelig kostnadsnivå er avgjørende for at det kan bli et godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktører er et bidrag til dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i meldingen.

Det andre CO2-fangstprosjektet regjeringen satser på er ved sementfabrikken i Brevik, som drives av selskapet Norcem.

Klare for forprosjekt

I en pressemelding fra Fortum Oslo Varme fremkommer det at de er glade for avklaringen og klare til å starte på forprosjektet.

 Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og lagring fra avfallsforbrenning vil derfor bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Prosjektet på Klemetsrud kan bidra til positive ringvirkninger og nye, grønne arbeidsplasser for nasjonal og internasjonal industri. Nå vil vi jobbe videre for å etablere et robust og kostnadseffektivt fangstprosjekt, både med tanke på etablering og driftsfase, uttaler Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

(CCS står for carbon capture and storage, red-anm.)

Fortum skriver også i pressemeldingen at offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

 Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, uttaler Gerner Bjerkås.

Foreligger en investeringsbeslutning våren 2020 kan Fortum Oslo Varme ha et operativt CO2-fangsanlegg på Klemetsrud i 2023.

Gode nyheter

Også Oslo kommune er glade for fredagens nyhet:

– Dette er gode nyheter for Oslo. Klemetsrud er Oslos desidert største punktutslipp av klimagasser. Utslipp fra avfall er et voksende globalt miljøproblem, og et fangstanlegg på Klemetsrud vil gi grønne industriarbeidsplasser i Oslo. I dag fortjener både regjeringen og opposisjonen som har stått på for Klemetsrudanlegget, ros av byrådet, uttaler Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo i pressemeldingen fredag 10. august.

SV: – Bra med grønt lys

Regjeringen har en uttalt ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2 -håndtering i Norge. Hvorvidt denne ambisjonen er blitt reflektert i praktiske tiltak er omdiskutert. Både SV og Bellona har etterlyst at regjeringen legger på bordet tilstrekkelige bevilgninger til å videreføre prosjekter med CO2-fangst i Norge.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er glad for at regjeringen nå har besluttet å satse på prosjektet på Klemetsrud.

– Sommerens hetebølger og tørke har for alvor vist oss at det haster å få på plass utslippskutt. Derfor er det bra at regjeringen gir grønt lys til å gå videre med karbonfangst anlegget på Klemetsrud. Vi forventer at regjeringen har fullt trykk på dette framover. Verden er helt avhengig av denne klimateknologien dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, sier Haltbrekken i en melding til NTB.