Kraftig vekst i kollektivtransporten i Oslo

Av

Veksten tilsvarer 44.000 nye passasjerer hver eneste dag.