OSLO:  Ruter gjennomfører en større ruteendring 8. april med en prislapp på tilsammen 89 millioner kroner.

Ruter opplyser om at det skal brukes 10,5 millioner kroner (12 prosent av potten) på å løfte tilbudet i Søndre Nordstrand.

- Vi har prioritert Søndre Nordstrand i denne ruteendringen. Mange har ønsket seg et bedre tilbud for reiser innenfor bydelen, og det får de nå, sier områdeleder i Ruter, Ole Jakob Aanes.

Den viktigste endringen er opprettelsen av ny linje 73 fra Brenna til Holmlia stasjon, via Mortensrud-Kantarellen og Hauketo.

- Linjen vil binde sammen offentlige kontorer, helsetilbud og kjøpesenter som er lokalisert på ulike steder. Dette er noe som har vært svært etterspurt, sier Knut-Martin Løken, senior kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

Nye linje 73 erstatter linje 72A og 72B, samt den delen av linje 76 som går mellom Hauketo og Mortensrud. Bussene vil kjøre med 15 minutters frekvens det meste av dagen fra mandag til lørdag, og 30 minutters rute på søndager.

Her finner du Nordstrands Blads temaside om kollektivtrafikk

Andre endringer

Av andre endringer som skjer i distriktet kan nevnes at trikkelinje 18 Ljabru-Rikshospitalet forlenges til/fra Ljabru hele driftsdøgnet, alle dager. Ellers blir det kun minuttjusteringer på trikk 18 og 19.

Det er flere endringer på busslinjer i distriktet.

Frekvensen på linje 77B økes mellom Holmlia stasjon og Asperudåsen til 15 minutters rute store deler av døgnet fra mandag til lørdag. 30 minutters rute på søndager.

Linje 77C mellom Holmlia stasjon og Krummedike får utvidet driftstid på alle ukedager, og også 15 minutters frekvens store deler av dagen fra mandag til lørdag. 30 minutters rute på søndager.

82E Jernbanetorget (Tollboden)-Tårnåsen innstilles helt i feriene, ellers ingen endringer.

- Vi prioriterer strekningen Sofiemyr-Myrvoll slik at de skal ha et godt direktetilbud i rushtiden i ferien. På Tårnåsen vil de fortsatt ha linje 81 som opprettholder et godt sommertilbud, sier Løken

84E Jernbanetorget (Tollboden)-Myrvoll stasjon vil kjøre uten ferieinnstillinger.

86 Kolbotn-Svartskog/Ingierstrand får minuttjusteringer og nye avgangstider. Det er blant annet lagt inn justering for å sikre bedre korrespondanse med toget. Bussen vil derfor ha avgang 7 minutter tidligere. Det gjøres også andre småjusteringer for å tilpasse trafikksituasjon.

88 Hauketo stasjon-Hvervenbukta opprettes. Linje 76 som på sommeren har gått til Hvervenbukta, skal fra nå av ha endeholdeplass på Mortensrud. Av den grunn etableres ny linje 88 fra Hauketo stasjon til Hvervenbukta, slik at tilbudet opprettholdes. Bussen går i sommerhalvåret, fra 16.6 til 12.8.

Nattbussene N3 Jernbanetorget-Skullerud T og N4 Jernbanetorget-Bergkrystallen får nå avgang hver halvtime istedenfor hver time. Nattbussen N18 som kjører over Ekebergsletta via Sæter til Holmlia har allerede halvtimes frekvens og fortsetter med det.

LES OGSÅ: Endelig slutt på buss for trikk 18

Dalsfolket fortviler

Mens linje 72B fra Brenna til Mortensrud erstattes av linje 73, medfører omleggingen at linje 72A mellom Dal og Mortensrud nedlegges uten at den erstattes i sin helhet.

Dette har fått flere beboere på Dal til å reagere.

- Dette er til stor ulempe for beboerne som i dag har denne bussen som forbindelse til T-bane og senter, sier Arne Jørgen Holm som bor i området. Han får støtte fra vellet og fra lokalpolitikerne som behandlet saken på forrige møte i bydelsutvalget.

- Det er langt å gå for eldre og uføre, sier Holm og spør om ikke målsettingen er å legge til rette for at alle i Oslo skal kunne reise kollektivt?

- Det er innlysende at hvis man deler den nye rute 73 slik den går vekselvis til Brenna og Dal vil dette gi tilbud til trafikantene på de gamle linjene 72A og 72B. Jeg ber om at man finner en løsning på 72A slik at man fortsatt kan bo på Dal også uten bil, avslutter Holm.

LES OGSÅ: Nå skal nye Holtet trikkebase bygges

- Blir et mye bedre tilbud

Løken forteller at han skjønner at det blir krevende for noen.

- Men busslinjen blir lagt ned så vi kan klare å lage et mye bedre tilbud til alle menneskene i dette området, sier Løken og legger til at linje 72A i dag har lavt belegg store deler av dagen.

- Noen av bussene har kjørt tomme, sier han.

Løken forteller at han har vært i Dal og gått opp strekningen. De som bor lengst unna, øverst på Dal, får en knapp kilometer å gå til holdeplassen.

- Busslinje 73 blir et veldig mye bedre tilbud med mye høyere frekvens, som starter tidligere på morgenen og slutter senere på kvelden. Det innebærer imidlertid også at passasjerer som frem til nå har benyttet de to øverste holdeplassene på linje 72A, får lengre gangavstand til nærmeste holdeplass. For beboerne øverst på Dal blir gangtiden på det lengste anslagsvis 10-13 minutter til nærmeste holdeplass for linje 73, sier Løken og gjentar at han har forståelse for at de som bor helt øverst på Dal, synes at det er leit.

- Med busslinje 73 får flere en tverrforbindelse som har vært svært etterspurt. Vi håper og tror de fleste blir fornøyd. Vi har et stort ønske om å utbedre kollektivtilbudet i Søndre Nordstrand, sier han.

Les flere saker noblad.no:

Bystyret vedtok gjenåpning av Jomfrubråten

Endelig dobbeltspor igjen

Jubel for gjenåpning av Jomfrubråten