Snart slutt på buss for bane langs T-banelinje 3

LINJE 3: Sporveien legger nye spor og pusser opp syv stasjoner langs Østensjøbanen. Her er Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud og prosjektleder Arnt Jørstad, og Ruters kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen på Ulsrud.

LINJE 3: Sporveien legger nye spor og pusser opp syv stasjoner langs Østensjøbanen. Her er Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud og prosjektleder Arnt Jørstad, og Ruters kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen på Ulsrud. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Buss 3B vil erstatte T-banen mellom Bøler og Mortensrud i noen måneder til, men T-banelinje 3 Brynseng-Bøler åpner på nyåret.

DEL

ØSTENSJØBANEN: Passasjerer på 3B-bussen fra Mortensrud kan fortsatt gå av på Skullerud, Bogerud og Bøler. En del reisende mellom Bøler og Brynseng vil nok med lettelse bytte ut buss med T-bane igjen når Sporveien gjenåpner T-banen mellom Brynseng og Bøler 10. januar. Det vil da bli 15-minuttersavganger på linjen.

– Det er helt greit med kvartersruter, for da vet du når banen går. Bussen vet du ikke når går. Ofte har den akkurat gått, sier Unni Bye, som lokalavisen treffer på busstoppet på Bøler, der blant andre erstatningsbuss 3B stopper.

– Jeg reiser ikke så ofte med bussen, og tilbudet har vært litt til og fra, mener Bye, og legger til at bussen tar veldig lang tid, men at det hjalp litt å få den ekstra holdeplassen på Høyenhall.

Klagestorm til Ruter

Mange har hatt problemer med buss for bane siden arbeidene med Østensjøbanen startet for syv måneder siden. Det vitner Ruters egne tall om.

– Vi har siden april fått litt over 500 klager på erstatningsbussen 3B. Mesteparten går på fulle busser, frakjøringer og forsinkelser, forteller kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

I tillegg fikk Ruter litt over 60 klager på bussruten 71E mellom Bjørndal og Jernbanetorget (Ryen fra 13. desember) bare i november. Også her er det fulle busser og frakjøringer det går i.

– Det er viktig for oss å få takket de reisende for tålmodigheten i denne byggeperioden, uttaler Johansen.

– Åpningen av T-banen til Bøler er svært viktig i forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen, som vil skape betydelige utfordringer for fremkommeligheten både på lokalveien og på E6/Ring 3.

Går som planlagt

Østensjøbanen fornyes og oppgraderes mellom Hellerud og Mortensrud. Når hele banen gjenåpnes 3. april skal antallet avganger økes fra én til to i kvarteret. Arbeidene omfatter også stasjonene, som blant annet får ny led-belysning og nye og større leskur.

Sporveien ser så langt ut til å levere på både tid og budsjett. Med tilleggsstrekningen til Mortensrud er oppgraderingen nå budsjettert til 909 millioner kroner. Sporveien har prioritert strekningen Hellerud-Skullerud, som ifølge prosjektleder Arnt Jørstad ble bygget på 60-tallet.

– Vi skal gjøre litt «makeup» på Mortensrud stasjon, men ellers er det i hovedsak de andre stasjonene som blir nye, sier Jørstad.

Les også: Linje 3-rehabilitering i rute

Saken fortsetter under bildet

Ny sykkelparkering ved Skøyenåsen T-banestasjon. Her er 60 plasser. Antallet varierer ved hver stasjon, etter hva det har vært plass til.

Ny sykkelparkering ved Skøyenåsen T-banestasjon. Her er 60 plasser. Antallet varierer ved hver stasjon, etter hva det har vært plass til. Foto:

Tilrettelagte stasjoner

Sporveien totalrehabiliterer syv stasjoner, som alle får en såkalt universell utforming.

De vil ifølge Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud være tilrettelagt for bevegelses-, hørsels- og synshemmede.

Fem av stasjonene åpner 10. januar. Stasjonene Godlia og Skøyenåsen er tilnærmet ferdige, og Ulsrud begynner å ta form.

– Vi krysser fingrene for at vi har dette været litt lenger. Faller det en halvmeter snø så vil vi havne akkurat på knivseggen fremdriftsmessig, medgir prosjektleder Jørstad, og legger til:

– Rundt 400 mann jobber nå døgnet rundt for å bli ferdige til åpningen. Når hele strekningen står ferdig i april vil rundt 500 årsverk ha vært involvert i prosjektet.

Saken fortsetter under bildet

Narvesenkiosken på Bølerbrua blir pusset opp.

Narvesenkiosken på Bølerbrua blir pusset opp. Foto:

– God tone med naboene

Sporveien har gjort avtale med 70 grunneiere om tillatelse til å arbeide på og deretter reparere berørte tomter langs traseen. Noen naboer, som nå sist på Bogerud, har fått tilbud om å bo på hotell under de verste støyarbeidene, noe enkelte har benyttet seg av.

Sporveien har også gjort sitt for å ivareta de yngste trafikantene blant store anleggskjøretøyer. De har skolevei-vakter ute på Bølerbrua.

Skøyenåsen skole har fått lysregulering med gangfelt ved anleggsområdet, og hadde vakter som passet på skolebarna frem til dette var på plass.

 Noen veier er stengt for folks sikkerhet, og fremkommelighet for bussen. Jørstad sier Sporveien har god kommunikasjon med de fleste naboene til linja.

– Det har vært noen klager på at entreprenør har holdt på litt lenger på kvelden enn det som er tillatt. Blant annet var det en på Bogerud som filmet at de flyttet masser etter tillatte tidsgrense, og la videoen ut på YouTube, forteller Jørstad.

Det graves to meter ned i bakken, og all fyllmassen under sporene blir byttet, i tillegg til selve sporene, noe man håper vil føre til færre rystelser for passasjerene.

100.000 kubikk masse er kjørt ut og inn. Ifølge Jørstad miljøsorteres nå hele 98 prosent av massene fra prosjektet. Målet har vært å resirkulere over 85 prosent.

Ifølge Ruters kommunikasjonsrådgiver vil det komme billettautomater på alle stasjonene, og flere stasjoner får også flere atkomster enn de har hatt tidligere, blant annet Bøler, en av stasjonene hvor det ifølge både Ruter og Sporveien har vært en utfordring at folk klipper adkomst-hull i gjerdene for å spare et minutt eller to når de skal rekke banen.

Omfattende prosjekt

Sporveien fikk nylig penger til ny gangbro på Bøler, så den kommer ifølge Jørstad neste år.

– Vi prøver så godt vi kan å få den ferdig til 3. april. Østensjø bydel var tidlig på og mente vi skulle bygge overgangsbro, så nå gjør vi det, sier han.

På Oppsal blir det ny rampe fra sykehjemmet, men der var det ikke penger til overgangsbro. Broene på Ulsrud og Bogerud får nytt dekke i samarbeid med Bymiljøetaten. På Skøyenåsen blir det ny trapp på den andre siden av linja i tillegg til den gamle atkomsten.

Tunnelene som var i dårlig forfatning er ordnet, forteller Jørstad, med blant annet nye lys, og nye membraner som skal hindre vannlekkasjer. Det er også brann-vann i tunnelene, bortsett fra i Oppsaltunnelen som er bare 350 meter lang.

Det blir ingen støyskjerming langs Østensjøbanen, da Sporveien mener T-banen vil holde seg innenfor støyforskriftene. De vil ifølge prosjektlederen foreta en støymåling til våren, når all støydempende snø har smeltet.

Sporveien samarbeider ellers med Vann- og avløpsetaten om et fordrøyningsmagasin under grøntområdet på Bogerud for å lede eventuelle store vannmasser bort fra t-banelinja. I tillegg omfatter arbeidene på Østensjøbanen at Siemens rehabiliterer en likeretter ved Skøyenåsen; 11.000 volt vekselstrøm går inn i likeretteren, mens T-banen bruker 750 volt likestrøm.

Signalanlegget byttes ikke ut nå, da det ifølge Jørstad er planer om å bytte ut hele senere.

Neste gang banen stenges blir sannsynligvis noen dager i påsken, når Sporveien skal rive sporveksleren mellom Bøler og Bogerud som bare skal brukes frem til den siste delen av linja er klar til hovedåpningen 3. april.

– 3. april blir det en kjempefeiring! forsikrer Jørstad.

Les også: Slik blir den nye Østensjøbanen

Les også: 7. april stenger T-banelinje 3 i ett år

Les flere saker fra noblad.no

Artikkeltags