Kollektivtransporten kan bli nesten dobbel så dyr, hvis bompengene fjernes

Av

Dominoeffekt kan gi månedspris på nesten 1100 kroner - for én sone.