Byrådet går for trikk i tunnel i Kongsveien

Etter en tenkepause der andre alternativer ble utredet har byrådet landet på at løsning med trikk i tunnel i Kongsveien er det beste.