Ett skritt nærmere Kongsveien i tunnel – nå må byrådet ta neste skritt

Prosjektet med oppgradering av Kongsveien, som per i dag innebærer en løsning med trikketunnel, har vært gjennom ekstern kvalitetssikring. Nå ligger saken igjen på byrådets bord.