Tunnel i Kongsveien blir for dyrt – vil se på billigere løsninger en gang til

Reduserte inntekter fra Oslopakke 3 gjør at tunnel i Kongsveien ikke lar seg realisere nå.