123 bilbranner kan være påsatt i Oslo siden 2017

Av

Rundt en tredel av alle bilbrannene i Oslo politidistrikt siden 2017 kan være påsatt. De fleste sakene henlegges.