Oslopolitiet melder om færre anmeldelser første halvår

ARKIVFOTO

ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Oslo politidistrikt har hatt en nedgang på 8,5 prosent i antall anmeldelser hittil i år. Men barne- og ungdomskriminaliteten øker i hovedstaden.

DEL

Statistikken viser at Oslo-politiet fra nyttår og ut juni måned mottok 33.223 anmeldelser, 3.098 færre enn i samme periode i fjor. Tallene inkluderer anmeldelser fra Asker og Bærum fra 1. mai etter at de to politidistriktene ble slått sammen.

Les også: Beredskapssenter møter motbør

Nedgang for vinningslovbrudd

Det er særlig anmeldelser for vinningslovbrudd som har gått ned, totalt med 15,6 prosent. Dette inkluderer grove tyverier fra bolig og boliginnbrudd, persontyverier på offentlig sted og ran. Sistnevnte gikk imidlertid isolert sett opp, det ble anmeldt 11 prosent flere ran enn første halvår 2016 (som da registrerte et rekordantall).

Utviklingen innen kriminalitet blant barn og unge under 18 år viser imidlertid en negativ trend. I første halvår 2017 ble 995 ulike unge personer under 18 år anmeldt for lovbrudd i Oslo politidistrikt.

Dette var 218 flere enn i første halvår 2016, en økning på 28,1 prosent, skriver politiet i sin rapport. Økningen gjelder spesielt innenfor vinningsforbrytelser, narkotika og vold.

Les også: Maskerte taggere skapte frykt på t-banen

Nedang for fysisk vold

Anmeldelser for fysisk vold har gått ned med 6,9 prosent, mens anmeldelser for trusler, tvang og krenkelser har steget til 11,3 prosent.

Også antall anmeldelser for seksuallovbrudd over internett mot barn har økt, med hele 37,2 prosent. Politiet har også registrert en oppgang i anmeldelser for mishandling i nære relasjoner med 15,2 prosent. Dette beskrives i halvårsrapporten som i tråd med målsettingen om å avdekke flere slike tilfeller.

Politiet understreker at anmeldelsesstatistikken ikke nødvendigvis gir et inntrykk av den reelle kriminalitetsutviklingen, og at det uten nærmere undersøkelser er vanskelig å peke på mulige årsaksforklaringer.

Artikkeltags