- Jeg har sett hvordan lokalmiljøet har stilt opp når en krise rammer, sier Espen Andreas Hasle

Av

- Nordstrand er et fint sted å bo. Det siste året har vi opplevd hva et godt samhold betyr, sier Espen Andreas Hasle, KrFs listetopp til bystyret.