Slik kan det nye kulturhuset på Nordstrand bli – se de helt ferske tegningene!

Danseskole og musikkskole. Øvingslokaler for kor og korps. Klatrevegg. Kafé. Kontorfellesskap. Workshops. Ungdomsklubb. Selskapslokaler. Møtested. Det nye kulturhuset på Nordstrand skal romme hele bydelen – et sted hvor alle er velkomne!