Fem lokale kulturminner får penger til vedlikehold

Stupetårnet på Ulvøya og fjøset på Ljabru hovedgård er blant flere lokale kulturminner i Oslo som får støtte til bevaring.