Skal samle idrett og skole på Lambertseter vgs Campus Ekeberg. - Dette er noe hele byen trenger

Går alt etter planen flytter 595 elever fra Lambertseter og Holtet vgs inn i de nye lokalene på Ekeberg til skolestart 2022.