LAMBERTSETER: Kreftforeningen og Airthings samarbeider om å låne ut håndholdte radonmålere fra biblioteker i en prøveperiode på to måneder.

– Vi skal ha stand på Bekkestua bibliotek 18. og 25. januar og Lambertseter bibliotek 23. og 24. januar klokken 10–16 for å gi informasjon, forteller Terje Mosnesset i Kreftforeningen.

Les flere saker på noblad.no:

- Du må betale, men du slipper bot og riper

Snart kommer elbussene til Nordstrand

Her skal det bygges rekkehus

Kan gi lungekreft

Radongass i inneluft er en medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år. De fleste av disse tilfellene skyldes en samlet effekt av røyking og radon. Radon i inneluft er derfor den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

– Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt det å måle radongass i inneluft og sammenheng mellom radon og lungekreft, sier Mosnesset.

Radonmålerne er enkle å bruke og man kan låne dem gratis i ti dager.

Kreftforeningen vil også være til stede på biblioteket med talspersoner.

Radon i norske hjem

Grunnen til at norske hjem kan ha høye nivåer av radon skyldes berggrunnen, det kalde klimaet vårt og tette hus. Ved oppvarming av bygninger i vinterhalvåret stiger varm luft opp og det blir et undertrykk i de laveste etasjene. Hvis bygningen ikke er tett mot grunnen, kan radonholdig jordluft strømme inn.

Radon er bare et helseproblem når gassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene. Det er fordi radon avgir såkalt alfastråling. Slik stråling stoppes lett i luft og trenger ikke gjennom huden, men når strålingen skjer inne i lungene kan den gi skader som kan utvikle seg til kreftceller i lungene og luftveiene.

LES OGSÅ: Kastellet-elever er miljødetektiver

Mål radon i løpet av vinteren

Statens strålevern oppfordrer alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, til å måle radon. Måling skal gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret, og kan enkelt gjøres av huseieren selv.

Radon måles i becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). Radonnivået skal ikke overstige maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

Tiltak

Hvis inneluften inneholder mer enn 100 Bq/m3, bør det gjøres tiltak for å redusere nivået.

Dette kan du gjøre selv:

● sjekke at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene

● sjekke at det er god utlufting

● øke ventilasjon for eksempel ved å sette inn ventiler

● se om det er sprekker som bør tettes mot grunnen under huset

● er radonnivået høyt der dere sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort utbedringer som reduserer nivået.

Effekten av slike enkle  tiltak varierer mye, men kan sjekkes ved måling. Det tiltaket som ofte er mest effektivt er å suge ut radonet fra grunnen gjennom en kanal i kjellergulvet, som går videre ut gjennom et hull i veggen.

(Kilde: Kreftforeningen.no)

Les fere nyhetssaker på noblad.no