Byråden åpner for å bevare lønnealleen i Langbølgen

Byråd Lan Marie Berg vil se på muligheten for en sykkelfeltløsning i Langbølgen, uten at trærne i Munkelia borettslag må felles.