Forbereder seg på nye sykkelfelt i Langbølgen, lager 44 ekstra p-plasser

Når de planlagte sykkelfeltene kommer i Langbølgen forsvinner rundt 80 gateparkeringsplasser. Nå jobber Munkelia borettslag med å utvide parkeringskapasiteten på egne tomter.