Mobiliserer til kamp for lønnetrærne i Langbølgen

LANGBØLGEN: Torsdag 13. juni klokken 17 blir det en markering mot felling av trærne i lønnealleen i Langbølgen. Flere trær skal etter planen felles i forbindelse med de planlagte sykkelfeltene. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

LANGBØLGEN: Torsdag 13. juni klokken 17 blir det en markering mot felling av trærne i lønnealleen i Langbølgen. Flere trær skal etter planen felles i forbindelse med de planlagte sykkelfeltene. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Når sykkelfeltarbeidene i Langbølgen starter er det planlagt å felle en del av lønnetrærne som har stått der i over 50 år. Aksjonsgruppen Langbølgen lønneallés venner kaller det rasering og krever at trærne bevares.

DEL

LAMBERTSETER: I Langbølgen, fra Nordstrandveien til Lambertseterveien, skal det lages tosidig sykkelfelt. Sykkelfeltene blir 1,5 meter brede på begge sider av veien.

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veien samt fortau får dermed ny asfalt.

I tillegg skal belysningen og bussholdeplassene på strekningen oppgraderes, det skal lages opphøyde gangfelt og innsnevringer og ved krysset Langbølgen-Nordstrandveien skal det lages rundkjøring.

Langbølgen skal dessuten bli forkjørsvei.

Arbeidet har blitt forsinket av ulike årsaker, men planlagt oppstart er i løpet av 2019. Bymiljøetaten har ikke per nå noe mer informasjon angående byggestart.

Bymiljøetaten har nylig utført en prøvegraving hvor det ble tatt ut prøver av massene i Langbølgen. Prøvene er sendt til analyse, og vi venter på svar derfra, opplyser prosjektleder Åse Rasmussen i Bymiljøetaten.

Hensikten med prøvegravingen er å få mer informasjon om kvaliteten på veien.

Vil felle minst 30 trær

Ifølge Bymiljøetaten skal etter planen drøyt 30 trær felles som følge av de planlagte sykkelfeltene i Langbølgen. Ytterligere cirka 15 trær står i faresonen.

En tredjedel av trærne som skal felles er lønnetrær tilhørende Munkelia borettslag. Det er planlagt å plante omtrent 40 nye trær.

Det har vært mye motstand mot trefellingen i nærmiljøet. Lønnetrealleen ble plantet da borettslaget var nytt, i 1967.

I skrivende stund har oppropet «Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!» fått 609 signeringer.

Markering i Langbølgen

Nå inviterer aksjonsgruppen Langbølgen lønneallés venner til en markering mot trefellingen torsdag 13. juni klokken 17, ved Langbølgen 58.

Langbølgen lønneallés venner krever:

  • Ny befaring med arborist til stede.
  • At det utarbeides en ny landskapsplan for prosjektet der alle eksisterende trær langs Langbølgen er tegnet inn.
  • At det utarbeides en marksikringsplan for hvordan trærne skal sikres og bevares under anleggsfasen.

Fakta

Dette skal Bymiljøetaten gjøre i Langbølgen:

  • Røde sykkelfelt skal etableres på begge sider av veien.
  • Veien og fortauet får ny asfalt, og kantstein settes på nytt.
  • Det skal bygges syv opphøyde gangfelt for å gjøre det tryggere å krysse veien; tre ved den nye rundkjøringen og fire på ulike steder i Langbølgen. Lysregulering av gangfelt ved skolen blir opprettholdt.
  • Bussholdeplassene oppgraderes med høy kantstein for trinnfri av- og påstigning.
  • Enkelte kryss i Langbølgen blir snevret inn for å skape en mer oversiktlig trafikksituasjon, redusere hastigheten på kjøretøy og øke trafikksikkerheten for fotgjengere.
  • Langbølgen blir omregulert til forkjørsvei.
  • Ny rundkjøring i Langbølgen/Nordstrandveien

Artikkeltags