Nå kan du gå tørrskodd i Leirskallen

Av

I lang tid har det vært arbeidet for å få en sammenhengende fin turvei langs Ljanselva fra Skullerud til Fiskevollbukta. Nå er traseen i Leirskallen gjort ferdig.