Skal gjøre Leirskallen mer tilgjengelig

Av

Det har vært jobbet lenge med å tilrettelegge for en sammenhengende og forbedret turvei langs Ljanselva. Om kort tid settes arbeider i gang i Leirskallen-området.