Mimretid: Slaget om Stamhusveien 43

Av

I 1973 og 1974 sto velforeningene og bydelsutvalget steilt imot Oslo kommunes planer om å bygge egne boliger for romfolk. Som lokalpolitiker den gang fikk jeg en helt spesiell innflytelse over resultatet.