OSLO/EKEBERG: Vandringen arrangeres for å sette søkelyset på FNs bærekraftsmål, og er et samarbeid mellom Norad, Oslo turistforening, Ekebergparken, Oslo Kommune og Oslo Miljøhovedstad.

- Alle som er med å gå for bærekraftsmålene kan få med seg en gratis konsert med Arif og Lars Vaular på toppen av Ekeberg, inviterer prosjektleder Marte Lid i Norad på vegne av arrangørene.

Globale mål

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale mål (se nederst i saken) for en bærekraftig utvikling.

- Målene utgjør den globale arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Arbeidet er godt i gang, men for at verden skal nå målene må alle kjenne til dem, opplyser prosjektleder Marte Lid.

- Kun halvparten av Norges befolkning kjenner til FNs bærekraftsmål. For at vi skal nå dem er det nødvendig å øke kjennskapen. Derfor skal vi ut å gå sammen for bærekraftsmålene, sier Lid.

Det er første gang det arrangeres nattevandring for FNs bærekraftsmål i Oslo, og over 46.000 har meldt sin interesse for arrangementet på Facebook.

Tidligere har folk gått sammen for målene opp Gaustatoppen, Keiservarden i Bodø og Aksla i Ålesund.

Tre løyper og gratiskonsert

Nattevandringen starter klokken 19 og går i tre løyper over Ekebergåsen. Den lengste går fra Konows gate og oppover mot Ekebergrestauranten, de to andre fra Ekeberg camping og fra parkeringsplassen ved EKT/Ekeberghallen. Det vil også bli merket fra Sportsplassen trikkeholdeplass.

Vandringen går ifølge arrangørene mellom lysinstallasjoner der man kan lære mer om bærekraftsmålene, og der man ved hjelp av hodelykter lager en lyslenke som lyser opp Ekebergåsen.

Løypene ender ved "tyskertrappene" i Ekebergparken, og konserten vil være på hundesletta rett nedenfor. Konserten starter klokken 21.

Arrangementet varer til klokken 23, er alkoholfritt og passer for store og små. Folk oppfordres til å ta med seg hodelykt, varme og vanntette klær, niste, ørepropper og sitteunderlag.

LES OGSÅ:

Ekebergparken feiret 5-årsjubileum

Se bildeserie av alle kunstverkene i Ekebergparken

De 17 bærekraftsmålene:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Kilde: Utenriksdepartementet