MANGLERUD: Det er over et år siden Manglerud bad ble stengt av sikkerhetsmessige grunner, og siden den gang har lokale ildsjeler kjempet hardt for å beholde badetilbudet sitt.

Onsdag denne uken ble saken endelig avgjort i bystyret - det skal bygges et nytt folkebad på aktivitetsskoletomten i Plogveien.

LES OGSÅ: Slik blir nye Manglerud bad

Ferdig i 2020?

Byggestart er foreløpig satt til 2018 med ferdigstillelse i 2020, men byrådet er i det videre arbeidet bedt om å se på mulighetene for å fremskynde dette.

– At de planlegger byggestart først i 2018 er oppsiktsvekkende, det må være mulig å starte før, mener bystyrepolitiker Marianne Borgen (SV), som selv bor i Bydel Østensjø.

Ansvarlig byråd Hallstein Bjercke (V), som også bor i bydelen, sa på talerstolen at han vil gå i dialog med involverte parter for å se på mulighetene for en raskest mulig byggestart.

LES OGSÅ: Anbefaler ikke gjenåpning av gamle Manglerud bad

Ikke gjenåpning

Byrådet har også fått beskjed om å undersøke mulighetene for å gi beboerne et godt alternativt tilbud inntil det nye badet står ferdig.

Hva slags alternativt badetilbud beboere eventuelt kan få er foreløpig uvisst. Det gamle badet skal nemlig ikke gjenåpnes, selv om bystyret allerede har bevilget 15 millioner kroner til dette.

Bystyreflertallet valgte her å høre på byrådets og fagetatenes konklusjon.

Fremskrittspartiet fremmet forslag om å la de tidligere drifterne Neptun bruke de 15 millionene til å rehabilitere og drifte det gamle badet som en midlertidig løsning, men dette ble nedstemt.

– Byråkratene har ikke alltid rett. Jeg vil ha rehabilitert det gamle raskt så det kan brukes inntil det nye står ferdig, sa Carl I. Hagen under bystyrebehandlingen.

– Det vil være ulønnsomt og lite klokt, sa Marianne Borgen (SV).

– Det vil være en kjapp, halvveis løsning. De fortjener en god, langsiktig løsning på Manglerud, sa Rune Gerhardsen (Ap).

LES OGSÅ: Startet støttegruppe for Manglerud bad

Berømmer lokalbefolkningen

Bystyrepolitiker Abdullah Alsabeehg (Ap) roser de lokale ildsjelene som har kjempet for badetilbudet sitt.

– Jeg vil berømme den innsatsen aksjonsgruppen mot stengingen av Manglerud bad har stått for. Engasjement nytter, sier Alsabeehg til Nordstrands Blad.

Han sier at også Ap er opptatt av raskest mulig byggestart.

– Barn og unge på Manglerud står i dag uten et tilbud i nærområdet. Derfor haster det å bygge et nytt bad på Manglerud, sier Alsabeehg.

LES OGSÅ: Fakkeltog for gjenåpning av lokalbadet

Veldig fornøyd

Tina Rødahl i aksjonsgruppen «Nei til permanent stenging av Manglerud bad» er fornøyd etter bystyrevedtaket.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at det nå er vedtatt et nytt bad. På sikt betyr det at vi har fått en varig løsning her på Manglerud når badet endelig åpnes. Men det er viktig å ikke bli blendet av den akutte situasjonen vi står ovenfor, nemlig at vi mangler en svømmehall i nærmiljøet som kan gi barna den mengdetreningen de trenger for å bli svømmedyktige, sier Rødahl.

– Det er drukningsulykker med barn involvert hvert år, og jeg er redd for at 5-6 år kan bli for lenge å vente, sier hun.

– Jeg håper at byråden innser denne alvorlige situasjonen og fremskynder byggestarten. Det er viktig nå at ikke byråkrati og prinispper står i veien for helse og sikkerhet, sier Rødahl.

Hun peker også på at en stor gruppe seniorer nå står uten badetilbud.

– Aktivitet i varmt vann har for dem vært både helsefrembringende og skadeforebyggende, og like viktig sosialt, påpeker Rødahl.

Hun er glad for at så mange engasjerte seg i saken.

– Jeg vil takke alle innbyggere som har engasjert seg, samt alle politikere som har vist forståelse for at Manglerud Bad har vært viktig for oss. Nå håper jeg vi sammen kan lede prosjektet fint i mål med byggeoppstart i 2016, sier hun optimistisk.

LES OGSÅ: Rykteflom rundt Manglerud bad