Pølser, øl og ompamusikk

Av

Stemningen ble raskt ganske høy på Manglerud gård da 66 påmeldte og godt voksne var samlet til oktoberfest.